Microsoft Indic Language Input Tool Configuration

Microsoft Indic Language Input Tool Configuration 1.0

Miễn phí
Giúp bạn nhập văn bản bằng ngôn ngữ Ấn Độ vào bất kì ứng dụng trong Windows
Người dùng đánh giá
3.7  (486 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0.11 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Microsoft
Microsoft Indic Language Input Tool giúp bạn nhập dễ dàng văn bản bằng ngôn ngữ Ấn Độ vào bất kì ứng dụng nào Microsoft WIndows hoặc trên bất cứ trang nào của trang Web. Cơ chế đầu vào thứ cấp là sự chuyển tự. Ngoài ra, phần mềm còn cung cấp bàn phím ảo để hỗ trợ chỉnh sửa từ không được chuyển tự một cách hợp lý.
Thông tin được cập nhật vào: